Съхранение на склад

Съхранение на вече закупени или капарирани пелети, с цел отложено или поетапно зареждане. Осигурен достъп до склада 7 дни в седмицата в рамките на работното време или след предварителна уговорка.